Co je limit využití území ?

V petici požadujeme pro naše katastrální území dodržení limitu využití území "B". Co to vlastně je ?

Kód míry využití území je důležitý údaj v územním plánu hl. m. Prahy. Laikovi lze říci, že zde lze "vyčíst" jak budoucí zástavba bude vypadat. Předurčuje její objem, množství zelených ploch, podlažnost, typ zástavby. Lze zde ale odvodit ještě mnoho dalšího.

Proč tedy "B" ? Stačí se podívat na přiloženou tabulku. I laik, který nemá zájem vše "sestudovat" zjistí jak podlažnost narůstá, koeficient zeleně klesá, koeficient podlažních ploch narůstá atd. Pokud navštívíte naši lokalitu, nově vybudované domy, které "zahustily" stávající zástavbu na "B" nemusíte provádět ani výpočet. Vše ostatní se Vám bude zdát naprosto zdrcující..... a to "B" rovněž.  Magistrát hl.m.Prahy a ani Městská část nesouhlasí ani s tímto kompromisem........   Takže to je to "B". Kdo bude v těch "F", "E" atd. bydlet to skutečně nevím.

Pro studijní typy : metodicky_pokyn[1].pdf (3,2 MB)      regulativy územního plánu Praha.PDF (321,5 kB)

Po nahlédnutí zjistíte, že celý územní plán je SKUTEČNĚ ! srozumitelně sestaven pro širokou veřejnost. Že by ironie ?

Str. 17. Metodického pokynu k Územnímu plánu hl.m. Prahy