Jen na úvod.

V roce 2019 jsme požádali o pomoc Piráty. V našem volebním okrsku slavili v minulých volbách úspěch. Uvidíme zda nám pomohou.
Ale trošku k historii . Desetiletých "legrací" :

Politické strany sliby, chyby

Někdy je vhodné se podívat na internet. Zjistíte nevídané. ČSSD, která byla v období přípravy megalomanských změn územních plánů v opozici svým voličům slibovala a slibovala. Samozřejmě před volbami.  Jakmile se dostala do "vlády" z ODS bylo vše jinak.  Co to na nás hráli ? Je to asi ve stylu "Sliby se slibují, blázni se radují."

Ale k listopadu 2009 :

Pražská ČSSD kritizuje návrh celoměstsky významných změn

13/10/2009 16:31
Rada hlavního města Prahy v úterý na svém zasedání projednala zadání celoměstsky významných změn Územního plánu Prahy. Pražská ČSSD s řadou návrhů ale nesouhlasí.
„Celoměstsky významné změny by měly být schvalovány zodpovědněji. V některých bodech mi totiž připadá, že za celoměstsky významné rada považuje developerskou bytovou výstavbu. Ta takový význam ale podle mého názoru nemá,“ vyjádřil své první reakce na toto usnesení Miroslav Poche, místopředseda pražské ČSSD a pražský zastupitel.
Mezi takové návrhy na celoměstsky významné změny patří například návrh obytné zástavby v Michli nebo Vokovicích. „Přitom projednávání některých takových projektů již bylo v první etapě celoměstsky významných změn přerušeno. Nechápu jen smysl těch změn, které v usnesení zůstaly,“ dodal Poche.
Stejně tak pražská sociální demokracie vítá přerušení pořizování jiných celoměstsky významných změn. „Územní plánování se musí dělat s rozvahou. I proto se teď připravuje nový územní plán. Jsem proto rád, že rada nepodlehla tlaku developerů a některé změny přerušila,“ přivítal rozhodnutí rady Poche.
Mezi takové změny se řadí například revitalizace území Nákladového nádraží nebo Masarykova nádraží. „Ukvapené zrušení Masarykova nádraží by mohlo negativně ovlivnit železniční dopravu v celé Praze i plány pro propojení Ruzyně s centem,“ domnívá se Poche.
Stejně odmítavě se pražská ČSSD staví k tomu, že v materiálu bylo schváleno několik změn, které nedoporučuje Národní památkový ústav. Takovým příkladem jsou například Velké Roztyly, ale také zrušení vymezení historického centra v Kbelích, rekonstrukce Staré vršovické radnice, výstavba nové budovy Muzea hlavního města Prahy nebo obytná zástavba v Sedlci a Uhříněvsi.
„Některé tyto změny vypadají, že jsou motivovány spíše než jejich celoměstskou významností, tlakem developerů, který je v Praze enormní,“ vyjadřuje svůj názor Poche a přidává příklad: „Lokalita Trojmezí sice není v tomto balíku změn, její uchování k rekreačním účelům ale bude kvůli tlaku developerů extrémně náročné.“
Návrh celoměstsky významných změn by měl vycházet ze Strategické koncepce pro Prahu. „Chápu záměr vedení města stanovit vývoj Prahy na několik let dopředu. Obávám se ale, že Strategická koncepce pouze supluje funkci programového prohlášení rady,“ kritizuje Poche.
„Koncepce nebyla konzultována napříč politickým spektrem, je tedy pravděpodobné, že po příštích volbách bude mít nová Rada jiné plány pro Prahu. Koncepce se tak stane naprosto zbytečnou prací úředníků Magistrátu hlavního města Prahy,“ dodal Poche.
Praha dává k ledu změny územního plánu, které se týkaly kritizovaných projektů, jako jsou přestavba Masarykova nádraží, nákladového nádraží Žižkov nebo lokality Bubny - Zátory.
Rozhodla o tom rada hlavního města, která prý kvůli dopadu krize na developery odložila jejich další projednávání. Projekty plánované v těchto lokalitách by si vyžádaly investice v řádech stovek miliard korun.

Lukáš Petřík

ceskenoviny.cz / prazskenoviny.cz 26.11.2009 strana 0 Hlavní zprávy ČTK
Praha - Zastupitelé hlavního města dnes souhlasili s dalším projednáváním změn územního plánu. Celoměstsky významné změny územního plánu se týkají například výstavby paralelní dráhy ruzyňského letiště nebo kritizovaných projektů na zástavbu takzvaného Trojmezí a rozšíření ďáblické skládky. Zastupitelé k dalšímu rozpracování pustili celkem 23 změn. K části z nich zastupitelé požadují zpracovat hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), čtyři z nich chce Praha pořídit ve zkráceném postupu jako veřejně prospěšné stavby. Mezi ně patří nová ruzyňská letová dráha, areál bývalých mrazíren v Sedlci nebo rozšíření ďábelské skládky. Opoziční zastupitelé požadovali stažení některých změn, především nejvíce diskutovaného rozšíření ďábelské skládky, nové ranveje v Ruzyni nebo zastavení území Trojmezí na pomezí městských částí Praha 10, 11 a 15. Považují za nedostatečně zdůvodněné, proč nejsou tyto změny schvalovány v souběžně projednávaném konceptu nového územního plánu. "Je podezřelá rychlost, jak nám jsou tyto změny podsunovány," řekla Eva Tylová (Strana zelených). Zastupitel za ČSSD Miroslav Poche řekl, že pokud sociální demokracie vyhraje v příštím roce volby, celoměstsky významné změny pozastaví nebo rovnou zruší. Proti pozastavení či vyřazení změn se postavil například František Hoffman (KSČM). Zdůraznil, že zastupitelé dnes schvalovali pouze další rozpracování. Praha tak bude moci podle něj zjistit, zda je schválení změn potřebné. S ním souhlasil i předkladatel návrhu radní pro územní rozvoj Martin Langmajer (ODS). "Až to zadání ukáže, že to je nesmysl, věřte, že i já z toho ustoupím," slíbil. Ještě před jednáním zastupitelstva vyzývali zástupci sdružení Arnika přicházející zastupitele, aby tyto celoměstsky významné změny územního plánu neschvalovali. Podle sdružení tyto změny vycházejí vstříc zájmům developerů a mohou negativně ovlivnit život statisíců obyvatel Prahy. Zástupci sdružení měli na sobě kostýmy mágů a hypnotizérů a točili hypnotizačními spirálami. Rozdávali je také lidem, aby během zasedání mohli na vedení města působit."Chceme zastupitele zhypnotizovat, aby pro celoměstsky významné změny nehlasovali. Zkrátka, kde nepomáhá zdravý rozum, nezbývá než zkusit magii," poznamenala mluvčí Arniky Zora Kasiková. Před vchodem do radnice se mohli lidé podpisem také připojit k hromadným připomínkám k právě projednávanému konceptu územního plánu.