Kontroverzní návrh změny územního plánu v Praze 6-Sedlci má své pokračování.

Nejsme lhostejní ke svému okolí.

My zde žijeme a chceme bydlet v pěkné lokalitě.

Návrh změny územního plánu č. Z1774/00 vyvolal značnou nevoli mezi sedleckými obyvateli a stal se důvodem pro iniciování „Petice za přiměřené využití území Praha 6 – Sedlec“. 

Původní změna Z1774/00 byla naštěstí zamítnuta. Dnes jsme ale před dalšími podněty na změny, u kterých se nedomníváme, že jsou pro lokalitu přínosem. podněty na změny se sice týkají sousedního katastrálního území, ale náš život jistě ovlivní. Zničení krajinného rázu, neúměrné navýšení dopravy. Příkladem je právě podnět 668 a jemu podobné, které jsou podporované představiteli MČ Praha Suchdol, MĆ Praha Lysolaje a MČ Praha 6.

668.pdf (306,7 kB)

¨Navrhovaná změna navíc žádným způsobem neřeší zajištění základní občanské vybavenosti (obchody, sportoviště, městský parter a plochy veřejné zeleně) ani nezbytné investice do dopravní infrastruktury (výstavby dostatečně kapacitních přístupových cest, parkovacích míst či podchodu pro chodce pod hojně využívanou železniční tratí).  Již nyní se sedlečtí obyvatelé potýkají s přetížeností městské hromadné dopravy a špatnou dostupností k obchodní síti. Ani kapacita stávajících pozemních komunikací  mnohdy nepostačuje. S významným nárůstem počtu obyvatel a jimi vlastněných automobilů   by také v okolí nevyhnutelně došlo ke značnému zvýšení hlukové a emisní zátěže.

To vše v lokalitě, která si dosud zachovává příměstský charakter s převahou zástavby vilových nebo nižších bytových domů. Výstavba typicky městského obytného komplexu by tak znamenala necitlivý zásah do krajinného rázu této přírodně a rekreačně atraktivní lokality rozprostírající se při pravém břehu Vltavy.

Ačkoliv se jedná o stavební záměr značného rozsahu, předkladatel lokalitu neřeší komplexně. Motivován podle našeho názoru výlučně snahou za každou cenu maximálně ekonomicky zhodnotit příslušné pozemky, se vůbec nepokouší vytvořit v rámci projektu lokální centrum – kvalitní veřejný prostor , který by mohli využívat jak obyvatelé nového obytného souboru, tak stávající sedlečtí rezidenti.

Obyvatelé nejsou žádní „zelení extrémisté“ odmítající jakoukoliv novou výstavbu.  Pouze si přejí, aby byla regenerace diskutovaného území řešena podle promyšleného urbanistického plánu. Aby budoucí výstavba respektovala krajinný a architektonický ráz lokality a byla tak skutečným přínosem jak pro nové, tak pro stávající obyvatele Sedlce.

 

Z 2784/00 Praha 6 Sedlec, Suchdol -  most a okruh.

Magistrát hl. m.Prahy navrhl změnu územního plánu  Z2784/00 - okruh hl. m. Prahy

Tuto změnu bohužel je problematické uvítat. Vůbec není řešena doprava v oblasti Sedlce, Suchdola, Dejvic. Změna Z 2784/00 řeší pouze izolovaně trasu okruhu, nikoliv vlivy, které budou znamenat jednotlivé dopravní návaznosti. Zpracovatel vůbec nezohlednil širší souvislosti. Tj., že doprava naroste a již dnes je problematický průjezd ze Suchdola na Vítězné náměstí. Pokud bude někdo potřebovat se dostat z Bohnic  do Dejvic, případně pokud následně budeme mít zájem se ze Sedlce "podívat" do Dejvic, asi zřejmě neuspějeme. Již dnes je vzhledem k dopravním opatřením, které zvolila radnice Prahy 6, bez projednání s občany, problematické se dostat do Dejvic. Jak to bude následně, pokud logicky přibudou i "zájemci" v autech z Bohnic, to nevíme. Jedno víme jistě .....bude pohodlné se dostat přes nový most do Psychiatrické léčebny Bohnice. Takže nemějte obavu... Tímto směrem to půjde.  Již vůbec nezmiňuji, že nikdo "nekalkuloval " s novou výstavbou v Sedlci. Zde bude platit přímá úměrnost. Čím vyšší koeficienty využití území, tím více automobilů a tím větší "zábava" jak pro starousedlíky tak pro nové příchozí v nových bytech.

Prosím, zašlete své připomínky. Více informací : sedlec6.webnode.cz/sedlec-most/

 

Kontroverzní návrh změny územního plánu v Praze 6-Sedlci

Návrh změny územního plánu č. Z1774/00 vyvolal značnou nevoli mezi sedleckými obyvateli a stal se důvodem pro iniciování „Petice za přiměřené využití území Praha 6 – Sedlec“. Podívejme se proto blíže na charakter předložené změny a na důvody, proč se proti ní lidé žijící v okolí bouří.

Záměrem předkladatele je docílit v areálu bývalých mrazíren a na okolních převážně nezastavěných pozemcích využívaných v současnosti k drobnému podnikání takové změny využití území, aby zde bylo možné realizovat obytný soubor s převahou relativně velmi zahuštěné zástavby vícepodlažních domů, čemuž také odpovídá navrhovaný koeficient využití území E, v západní části areálu dokonce F.

Předkladatel zdůvodňuje přínos navrhované změny tím, že realizací obytného souboru dojde ke zklidnění území, což autoři petice a námitek adresovaných Magistrátu hl. m. Prahy rozhodně odmítají. Zaprvé poukazují na skutečnost, že je absurdní zklidňovat klidnou rezidenční lokalitu  plnou zeleně, v níž lze často pozorovat i lesní ptactvo a zvěr. A že zklidňování lokality výstavbou vícepodlažního sídliště může být považováno v tom nejlepším případě za nepodařený žert. 

 

 Změna koeficientu využití území p. parc. č. 144/2 , k.ú. Sedlec, Praha 6 byla zrušena až soudem !

KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE  Městské části Praha 6 schválila úpravu limitu využití území v k.ú.Sedlec,  pozemku č.parc. 144/2 V Sedlci  za účelem novostavby většího bytového domu z B na C /větší zastavitelnost/  Sedlec144 2.pdf (1,3 MB)

Změny_úpravy_ zrušené soudem.pdf (34,1 kB)

U1114.pdf (229,2 kB)

Pro zobrazení využity materiály ČUZK.

 

ZMĚNA územního plánu Z 1774/00 ZASTAVENA !

Usnesení Zastupitelstva Hl.M. Prahy z 20.9.2012

Usnesení Zastupitelstva hlm Prahy.docx (11,9 kB)

Příloha_č.3_k_usnesení_Zastupitelstva_HMP.pdf (81,7 kB)

 

Zápis  ze 6. září 2012

jednání Výboru územního rozvoje ZHMP
Zápis URM 06092012.pdf (219,6 kB)
pozvánka
duvodova zprava
Příloha 1
Příloha 10
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 5a
Příloha 6
Příloha 6a
Příloha 7
Příloha 8
Příloha 9 (4,7 MB)
Usnesení Rady
Usnesení Rady a

 

 

 

Upozornění !

Jaký je výsledek projednávání  :  

 ZM00_1774_2_v04.pdf (676,4 kB)  

pozadavky-konecny_nav_rh.doc (35,5 kB)

Z1774_00 - O Morkus 29.11.2011.doc (86,5 kB)

Z1774_00 - V.doc (411 kB)
 

Upozornění !

Podívejte se jak mají připravené odpovědi na naše připomínky ! Zn. "Dokážeme odmítnout vše a za každou cenu. Jenom když budeme stavět."

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY ÚP SÚ HMP.doc (556 kB)

Jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se stále konají !!

Prosím vyjádřete svůj názor k Celoměstsky významným změnám územního plánu interpelací.

Material do Zastupitelstva.pdf (2,8 MB)
Priloha c 4 do Zastupitelstva_HMP.pdf (106,6 kB)
Příloha_č.10_k_usnesení_Zastupitelstva_HMP.pdf (1 MB)
Usneseseni_Zastupitelstva_HMP.pdf (72,2 kB)