K dispozici je zajímavá prezentace, kde je zřejmé CO VLASTNĚ CHCEME!

 

Výstavba_Sedlec_-_Suchdol_160221.pptx (5,7 MB)

 

VÝZVA

Vážení,

dovolili bychom se na Vás obrátit ve věci Vaší podpory naší snaze zajištění budoucí průjezdnosti dopravní spojnice Kamýcká Podbabská, Jugoslávských partyzánů a Vítězné náměstí.

Tato komunikační trasa Prahy 6 je již dnes přetížena.  V dopravní špičce kolabuje doprava na Vítězném náměstí, ale i v ulici Jugoslávských partyzánů. Ulice Podbabská má právě z důvodu dopravního přetížení již vymezen dopravní pruh pro autobusy a vozidla taxislužby. V ranní dopravní špičce zde stojí fronty vozidel, odpolední špička je pouze o málo mírnější. Určitě nesouhlasíme s tím, aby v ulici Jugoslávských partyzánů byly zprovozdněny další jízdní pruhy.  Nevíme jak při tomto "nápadu" by zde žili občané Prahy 6.    

 

 

A) V této situaci dochází k plánováním dalších změn územního plánu v Praze 6 – Sedlci. Plánování nových „ubytoven“ o výšce 8 NP a více (kód míry využití území G).  Celkem pro 5.300 obyvatel. (Jen pro názornost, menší okresní město má asi 20.000 obyvatel.). Níže jsou uvedeny jednotlivé změny územního plánu, kterými bylo území, podle našeho názoru, účelově rozděleno, tak aby vše bylo možné snadněji projednávat. Názor municipality a státní správy je samozřejmě jiný.

 

Z 3328.pdf (701,7 kB)

3328_oduvodneni.pdf

Z3306.pdf (390,6 kB)

Z3537

B) Výstavbě a rozšiřováním satelitních měst a obcí v okolí Prahy 6

Okolní vesnice a města, ale i MČ Suchdol a lokalita Podbaba se v posledních letech naprosto změnily, až několikanásobně "nafoukly". Můžeme ale také zmínit Město Roztoky, Statenice, Velké Přílepy a můžeme pokračovat ve výčtu současných a plánovaných satelitů, kde naprosto chybí infrastruktura a jejichž územní plány umožňují výstavbu velkého rozsahu. (Zde mimochodem pokládáme za vhodné, aby Hl.m. Praha vstoupilo do jednání s příslušnými municipalitami a Středočeským krajem a upozornilo, že již nemůže dále potřeby jejich občanů saturovat a zásadně nesouhlasí s jejich dalším rozvojem, pokud současně nebudou řešit problematiku občanské vybavenost, školství, zdravotnictví a pracovního uplatnění nově usídlených osob. Rovněž pokládáme za vhodné vstoupit do jednání s MMR ČR, tak aby učinilo kroky vedoucí v setrvání mladých lidí v lokalitách, kde je dnes naprosto nevyužitá infrastruktura (školky, školy, technická infrastruktura atd. Pouze zde nejsou vytvořeny pracovní příležitosti pro občany se vzděláním. Montovny problémy nevyřeší.)

C) Výstavba okruhu

Zásadním problémem nejsou ale pouze nová satelitní města s mnoha desítkami tisíc nových obyvatel, ale také stavba  „SOKP  518 Ruzyně  -  Suchdol“ a následné přemostění Vltavy. Rovněž tato stavba je řešena izolovaně, principem stavby Blanka, „ono to nějak dopadne“.  Zde je ale problém, že hlavní přivaděč z přemostění „Rybářka“ je nasměrován přímo nad lokalitu nazvanou Nový Sedlec. Takže v modelu budoucí dopravní zátěže je počítat nejenom s  obyvateli ze satelitů a MČ Suchdol a „Nového Sedlce“, ale i se všemi, kteří se potřebují dostat na druhý břeh Vltavy přivaděčem „Rybářka“, a to minimálně do přilehlé části Prahy 6.

Jako zásadní pokládáme tedy řešení koncepce budoucího stavu rozpadu dopravy v celém předmětném území s ohledem na budoucích 20 let a to včetně zapojení stavby „SOKP  518 Ruzyně  -  Suchdol“ – přemostění Vltavy a „spádových“ budoucích satelitních měst, obcí a sídel, řešení dopravního napojení  lokalit, které jsou obsaženy v jednotlivých změnách Z3287/018 (P26/2018), Z3306/018 (P110/2018), Z3328/19 (P76/2018), Z3000/09, Z2846  a Z 3315/18 a dále i řešení dopravy uvnitř jednotlivých lokalit a to vzhledem k jejich rozsáhlosti a komplikovanosti.

 Celou lokalitu je nutné projednávat komplexně, a to jako celek s širšími návaznostmi

Nepokládáme za správné oddělovat jednotlivé změny územního plánu. Důvodem není jen platná legislativa, která tento postup nedovoluje, ale především současný a budoucí stav kapacity dopravy, kapacity občanské vybavenosti (školství, obchodní síť) a široká oblast životního prostředí.

Vyzvěte prosím jako svoji podporu :

1) primátora hl.m. Prahy                          posta@praha.eu

2) náměstka primátora Doc. Hlaváčka   posta@praha.eu

3) Viktor Mahrik                                        info@pirati.cz

4) Tomáš Murňák                                     info@pirati.cz

3) starostu MČ Praha 6                           podatelna@praha6.cz

4) náměstka starosty MČ Praha 6 Mgr. Stárka podatelna@praha6.cz

5) radní MČ Praha 6 Ing. arch. Smutnou          podatelna@praha6.cz

K přijetí opatření vedoucích :

(Níže uvedený text můžete do své emailové výzvy okopírovat, ale budeme rádi, pokud napíšete vlastní text, který nás rovněž podpoří a vyjádří Váš osobní názor. Naším záměrem není politiky "zaspamovat", ale vyjádřit názor. Chtěli bychom aby názor vyjádřili i občané z jiných lokalit. Domníváme se, že situace ovlivní velkou část Prahy 6.  Děkujeme.)

1) K  zastavení projednávání jednotlivých změn Z 3328/19, Z 3328/018, Z 3306/018 a Z 3000/09 v  k.ú. Sedlec, hl.m. Praha. Domníváme se, že změny územního plánu jsou navrhovány a projednávány tzv. salámovou metodou, tedy zvlášť. Jednotlivé plochy v našem katastrálním území a v územím navazujícím jsou řešeny naprosto izolovaně. Celkem se jedná o území o velikosti bez mála 40 hektarů, které je rozkouskováno a jednotlivé vlivy na životní prostředí, ale i dopravu, hluk atd. nelze takto řádně posoudit! Není zohledněna výstavba satelitních měst a obcí a sjezdu z okruhu „Rybářka“. Z tohoto důvodu pokládáme za nesporné, že došlo k porušení § 45i  zákona č. 114/1992 Sb, zákon o ochraně přírody a krajiny (ale i dalších obecně závazných předpisů, kde je „salámová“ metoda vyloučena).

2) K řešení koncepce budoucího stavu rozpadu dopravy v celém předmětném území s ohledem na budoucích 20 let a to včetně zapojení stavby „SOKP  518 Ruzyně  -  Suchdol“ – přemostění Vltavy a „spádových“ budoucích satelitních měst, obcí a sídel, řešení dopravního napojení  lokalit, které jsou obsaženy v jednotlivých změnách Z3287/018 (P26/2018), Z3306/018 (P110/2018), Z3328/19 (P76/2018), Z3000/09, Z2846  a Z 3315/18 a dále i řešení dopravy uvnitř jednotlivých lokalit a to vzhledem k jejich rozsáhlosti a komplikovanosti. Celou lokalitu je nutné projednávat komplexně, a to jako celek s širšími návaznostmi, tedy i vliv na trasu Kamýcká, Podbabská, Jugoslávských partyzánů a Vítězné náměstí.

3) Pokládáme za vhodné, aby Hl.m. Praha a MČ Praha 6 vstoupilo do jednání s příslušnými municipalitami a Středočeským krajem a upozornilo, že již nemůže dále potřeby jejich občanů saturovat a zásadně nesouhlasí s jejich dalším rozvojem, pokud současně nebudou řešit problematiku občanské vybavenost, školství, zdravotnictví a pracovního uplatnění nově usídlených osob. Rovněž pokládáme za vhodné vstoupit do jednání s MMR ČR, tak aby učinilo kroky vedoucí v setrvání mladých lidí v lokalitách, kde je dnes naprosto nevyužitá infrastruktura (školky, školy, technická infrastruktura atd. Pouze zde nejsou vytvořeny pracovní příležitosti pro občany se vzděláním. Montovny problémy nevyřeší.Dotace musí být směřovány jinam. Nikoliv na tvorbu nesmyslných montoven.

Děkujeme Občané Sedlce.

Můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené na těchto webových stránkách - kontakty

 

Petici můžete podepsat na adrese:
www.e-petice.cz/petitions/novysedlec

 

17.10.2019 Nová petice

Prosím připojte se k naši petici. Podpisový arch je nutné vytisknout, podepsat. Originál prosím zašlete na naši adresu. Děkujeme za podporu Petice13.10.2019.pdf (800415)
 

Kontroverzní návrhy změn územního plánu v Praze 6-Sedlci mají své pokračování.

           Vše je řešeno salámovou metodou, odděleně, tak aby lokalita nebyla řešena komplexně a vyřešena doprava v naší lokalitě a přilehlých lokalitách (Podbabská, Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí), infrastruktura, ochrana prostředí.

ZÁŘÍ 2019

 
 

Očekáváme "vlnu 19" - projednávání změny Z3328/19 (dříve podnět P76/2018). Jedná se o nejhorší změnu územního plánu. Důvod -  vše projednáváno zkrácemým postupem. Určitě tento postup nemůžeme akceptovat.

Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 7/25 ze dne 23. 5. 2019 a 8/15, 8/16 ze dne 20. 6. 2019.
V oblasti územního plánování novela Stavebního zákona zavedla zcela nový postup pro pořízení změny územního plánu, který má představovat alternativní možnost pořízení změny územního plánu vedle postupu tradičního. Využití zkráceného postupu předpokládá zákonodárce zejména u „nekonfliktních“ a ne příliš složitých změn nevyžadujících zpracování variant řešení, u kterých k projednání postačí procesně jednodušší, a tedy i časově ekonomičtější přistup.

Zrychlená změna  (vlna 19):

Zde se můžete seznámit se zajímavým posouzením našeho "místního" životního prostředí v Praze 6 Sedlci, které samozřejmě zkrácený postup podpořilo.

Týká se to vůbec naší lokality ? Doopravdy nevíme jakou lokalitu ochraňují. Zaslali jsme jim žádost o úpravu a vysvětlení. Určitě budeme výsledek publikovat. Salámovou metodu nemůžeme akceptovat. Stanovisko MHMP odboru ochrany prostředí přikládáme.

pokračování naleznete zde (podnět včetně celého stanoviska) :

2018_76 podnet plus MHMPzivprost.pdf (604511)

MHMP odbor ochrany prostředí obdržel k nemožnosti využívat salámovou metodu i stanovisko ombudsmana :

Pokračování :

482-17-JCZ-Z18ochrance.pdf (305386)

 

Další změny :

Z3287/18 (dříve podnět P26/2018) zde je celý text změny s obrázky :
Situace :
 
Z3306/18 (dříve podnět P110/2018) Zde je celý text změny :
Situace
 
 

Rovněž je vhodné se seznámit se změnou  Z3000/09 , která umožní realizovat v naší blízkosti další sídliště.

ZM09_3000Z.pdf (391578)

Situace :

 

 

Květen 2019

Nejsme lhostejní ke svému okolí.

My zde žijeme a chceme bydlet v pěkné lokalitě.

Tak jsme se naivně domnívali, že naše okolí přestane se změnami a úpravami územního plánu, které nebudou pro naši lokalitu přiměřené, ale on opak je pravdou.

Podněty na změny se projednali na Zastupitelstvu Hl.m.Prahy :

Příprava na interpelaci :Sedlec_změny_ÚPP_interpelace

1) P26/2018 Změna funkčního využití ploch, rekonverze stávajícího skladového areálu na obytnou městskou čtvrť

ke stažení Screenshot_2019-05-21 DETAIL P26 2018 ZMPLA.png (656,4 kB)

 

2) P76/2018 Změna funkčního využití ploch, transformace na obytné centrum

ke stažení : Screenshot_2019-05-21 DETAIL P76 2018 ZMPLA.png (603,6 kB)

 

3) P110/2018 Změna funkčního využití ploch, realizace obytné zástavby

ke stažení :Screenshot_2019-05-21 DETAIL P110 2018 ZMPLA.png (516,9 kB)

Komise územního rozvoje zastupitelstva MČ Prahy 6  projednala dne 24.4.2018 p6za4091804.doc (139 kB) následující bod :

"3.1.   k. ú. Sedlec, parc. č. 148/1, 148/2, 148/3 ..

Výchozím materiálem pro lokalitu Sedlec sever jsou schématické zásady regulace zpracované KA. KA - nutná koordinace s ostatními záměry v širším území, zejména v oblasti dopravní obsluhy, vazby na MHD a železnici, celkovou propustnost a provázanost území a jeho veřejnou vybavenost (školství...)

Nejde jen o návaznost jednotlivých sousedních ploch, ale o regulační zásady řešení celého transformačního území s vazbami na nadřazenou infrastrukturu.

stávající stav - VN - nerušící výroba a služby - ZMK - zeleň městská a krajinná

návrh změny - OV - E - všeobecně obytné - ZP - zeleň parková / pevná značka o rozloze 400 m2

záměr - transformace území areálu velkokapacitních mrazíren na obytné centrum obce se zástavbou bytových domů s občanskou vybaveností v parteru, která respektuje stávající charakter Sedlce.

Hlasování: KÚR souhlasí s transformací předmětného území na rezidenční lokalitu a doporučuje zahájení pořizování změny. KÚR požaduje prověřit vhodnost navrhované funkční plochy OV (OB), míry využití území E (D) a doplnění veřejné vybavenosti formou plovoucí značky VV. Požadujeme zpracovat územní studii na celou lokalitu až ke Kamýcké ulici.

pro 10, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) "

 
Každý si teď položí otázku s čím nesouhlasíme ?
(Vždy platí, pokud nám někdo předloží argumenty, že se mýlíme, rádi si náš názor poupravíme a zdvořile se omluvíme. Nemáme zájem  aby byla omezene výstavba a revitalizace, která je pro lokalitu vhodná !)
 

1) pro navrhovanou lokalitu je naprosto nepřijatelný limit využití území E, když celá lokalita je v A nebo B (jen některé části byly tragicky realizovány v limitu C - úpravy územního plánu). Z tohoto důvodu jsme protestovali proti limitu využití C !!! Takže pokud má někdo zájem transformovat lokalitu tak  ano, ale pouze na B. Nikoliv na E s 5 a více podlažními domy a koeficientem podlažní plochy 1,1 na místo koeficientu 0,3 nebo 0,2. (Přesnou podlažnost neznáme, ale při odsouhlasení limitu E, zde může být i více než 5 NP. Další podrobnosti naleznete v této tabulce :

Co je limit využití území ?

Tak si někdo představuje transformaci na obytné centrum obce ?

2) Dalším problémem je, že touto změnou nebude nařízena transformace Mrazíren za obytné domy. To není o demolici (to může vlastník udělat, ale nemusí). Jednoznačně ale bude dána možnost k využití ploch dosud zelených a nevyužitých k další zástavbě. Takže dnes jsou Mrazírny  jakoby v zeleném parku. Ale změnou bude zde možné "dosázet" další domy.

3) V oblasti naprosto nevyhovuje doprava. Již dnes byl problém jeden dům navíc.Ulice v Sedlci již nemá kapacitu. Kapacitu ale nemají ani komunikace směrem na Vítězné náměstí.

4) Splašková kanalizace je rovněž problém o dešťové kanalizaci ani nemluvíme.

V této situaci můžeme být rádi, že členové komise alespoň požadují zpracovat územní studii na celou lokalitu až ke Kamýcké ulici. Můžeme pouze doufat, že územní studie bude rozpracovávat již zmíněné problémy a bude zpracována na základě odpovídajících vstupů.

V každém případě budeme ale kontaktovat jednotlivé zastupitele a představitele MČ. Rovněž i Vy je můžete kontaktovat ! Jsou to Vaši zastupitelé, Váš domov a Vaše okolí.

 

 

 

Pro Vaši informaci uvádíme dřívější kauzy :

 

Návrh změny územního plánu č. Z1774/00 vyvolal značnou nevoli mezi sedleckými obyvateli a stal se důvodem pro iniciování „Petice za přiměřené využití území Praha 6 – Sedlec“. 

Původní změna Z1774/00 byla naštěstí zamítnuta. Dnes jsme ale před dalšími podněty na změny, u kterých se nedomníváme, že jsou pro lokalitu přínosem. podněty na změny se sice týkají sousedního katastrálního území, ale náš život jistě ovlivní. Zničení krajinného rázu, neúměrné navýšení dopravy. Příkladem je právě podnět 668 a jemu podobné, které jsou podporované představiteli MČ Praha Suchdol, MĆ Praha Lysolaje a MČ Praha 6.

668.pdf (306,7 kB)

¨Navrhovaná změna navíc žádným způsobem neřeší zajištění základní občanské vybavenosti (obchody, sportoviště, městský parter a plochy veřejné zeleně) ani nezbytné investice do dopravní infrastruktury (výstavby dostatečně kapacitních přístupových cest, parkovacích míst či podchodu pro chodce pod hojně využívanou železniční tratí).  Již nyní se sedlečtí obyvatelé potýkají s přetížeností městské hromadné dopravy a špatnou dostupností k obchodní síti. Ani kapacita stávajících pozemních komunikací  mnohdy nepostačuje. S významným nárůstem počtu obyvatel a jimi vlastněných automobilů   by také v okolí nevyhnutelně došlo ke značnému zvýšení hlukové a emisní zátěže.

To vše v lokalitě, která si dosud zachovává příměstský charakter s převahou zástavby vilových nebo nižších bytových domů. Výstavba typicky městského obytného komplexu by tak znamenala necitlivý zásah do krajinného rázu této přírodně a rekreačně atraktivní lokality rozprostírající se při pravém břehu Vltavy.

Ačkoliv se jedná o stavební záměr značného rozsahu, předkladatel lokalitu neřeší komplexně. Motivován podle našeho názoru výlučně snahou za každou cenu maximálně ekonomicky zhodnotit příslušné pozemky, se vůbec nepokouší vytvořit v rámci projektu lokální centrum – kvalitní veřejný prostor , který by mohli využívat jak obyvatelé nového obytného souboru, tak stávající sedlečtí rezidenti.

Obyvatelé nejsou žádní „zelení extrémisté“ odmítající jakoukoliv novou výstavbu.  Pouze si přejí, aby byla regenerace diskutovaného území řešena podle promyšleného urbanistického plánu. Aby budoucí výstavba respektovala krajinný a architektonický ráz lokality a byla tak skutečným přínosem jak pro nové, tak pro stávající obyvatele Sedlce.

 

Z 2784/00 Praha 6 Sedlec, Suchdol -  most a okruh.

Magistrát hl. m.Prahy navrhl změnu územního plánu  Z2784/00 - okruh hl. m. Prahy

Tuto změnu bohužel je problematické uvítat. Vůbec není řešena doprava v oblasti Sedlce, Suchdola, Dejvic. Změna Z 2784/00 řeší pouze izolovaně trasu okruhu, nikoliv vlivy, které budou znamenat jednotlivé dopravní návaznosti. Zpracovatel vůbec nezohlednil širší souvislosti. Tj., že doprava naroste a již dnes je problematický průjezd ze Suchdola na Vítězné náměstí. Pokud bude někdo potřebovat se dostat z Bohnic  do Dejvic, případně pokud následně budeme mít zájem se ze Sedlce "podívat" do Dejvic, asi zřejmě neuspějeme. Již dnes je vzhledem k dopravním opatřením, které zvolila radnice Prahy 6, bez projednání s občany, problematické se dostat do Dejvic. Jak to bude následně, pokud logicky přibudou i "zájemci" v autech z Bohnic, to nevíme. Jedno víme jistě .....bude pohodlné se dostat přes nový most do Psychiatrické léčebny Bohnice. Takže nemějte obavu... Tímto směrem to půjde.  Již vůbec nezmiňuji, že nikdo "nekalkuloval " s novou výstavbou v Sedlci. Zde bude platit přímá úměrnost. Čím vyšší koeficienty využití území, tím více automobilů a tím větší "zábava" jak pro starousedlíky tak pro nové příchozí v nových bytech.

Prosím, zašlete své připomínky. Více informací : sedlec6.webnode.cz/sedlec-most/

 

Kontroverzní návrh změny územního plánu v Praze 6-Sedlci

Návrh změny územního plánu č. Z1774/00 vyvolal značnou nevoli mezi sedleckými obyvateli a stal se důvodem pro iniciování „Petice za přiměřené využití území Praha 6 – Sedlec“. Podívejme se proto blíže na charakter předložené změny a na důvody, proč se proti ní lidé žijící v okolí bouří.

Záměrem předkladatele je docílit v areálu bývalých mrazíren a na okolních převážně nezastavěných pozemcích využívaných v současnosti k drobnému podnikání takové změny využití území, aby zde bylo možné realizovat obytný soubor s převahou relativně velmi zahuštěné zástavby vícepodlažních domů, čemuž také odpovídá navrhovaný koeficient využití území E, v západní části areálu dokonce F.

Předkladatel zdůvodňuje přínos navrhované změny tím, že realizací obytného souboru dojde ke zklidnění území, což autoři petice a námitek adresovaných Magistrátu hl. m. Prahy rozhodně odmítají. Zaprvé poukazují na skutečnost, že je absurdní zklidňovat klidnou rezidenční lokalitu  plnou zeleně, v níž lze často pozorovat i lesní ptactvo a zvěr. A že zklidňování lokality výstavbou vícepodlažního sídliště může být považováno v tom nejlepším případě za nepodařený žert. 


Novinky !

EIA most Suchdol zahájena!

Ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění byla zveřejněna informace o oznámení a zahájení zjišťovacího
řízení k záměru zařazenému v kategorii I
„SOKP 519 Suchdol - Březiněves“
Do textové části a příloh oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního
prostředí - https://www.cenia.cz/eia a na stránkách ministerstva životního
prostředí – https://www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP488.
Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení záměru příslušnému
úřadu – Ministerstvu životního prostředí, Odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, a to do 30
dnů ode dne zveřejnění.
 
 

Jak jsme volili do Evropského parlamentu 2019.

Budeme se muset zamyslet zda volíme skutečně zástupce z politických stran, kteří nás budou a chtějí zastupovat !
 

Metropolitní územním plán hl.m.Prahy 

plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

www.praha6.org/mpp/lokalita/164/vystupy

Důležité listy :

240 Sedlec.pdf

164 Nový Sedlec

163 Papírenská.pdf

Změna koeficientu využití území p. parc. č. 144/2 , k.ú. Sedlec, Praha 6 byla zrušena až soudem !

KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE  Městské části Praha 6 schválila úpravu limitu využití území v k.ú.Sedlec,  pozemku č.parc. 144/2 V Sedlci  za účelem novostavby většího bytového domu z B na C /větší zastavitelnost/  Sedlec144 2.pdf (1,3 MB)

Změny_úpravy_ zrušené soudem.pdf (34,1 kB)

U1114.pdf (229,2 kB)

Pro zobrazení využity materiály ČUZK.

 

ZMĚNA územního plánu Z 1774/00 ZASTAVENA !

Usnesení Zastupitelstva Hl.M. Prahy z 20.9.2012

Usnesení Zastupitelstva hlm Prahy.docx (11,9 kB)

Příloha_č.3_k_usnesení_Zastupitelstva_HMP.pdf (81,7 kB)

 

Zápis  ze 6. září 2012

jednání Výboru územního rozvoje ZHMP
Zápis URM 06092012.pdf (219,6 kB)
pozvánka
duvodova zprava
Příloha 1
Příloha 10
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 5a
Příloha 6
Příloha 6a
Příloha 7
Příloha 8
Příloha 9 (4,7 MB)
Usnesení Rady
Usnesení Rady a

 

 

 

Upozornění !

Jaký je výsledek projednávání  :  

 ZM00_1774_2_v04.pdf (676,4 kB)  

pozadavky-konecny_nav_rh.doc (35,5 kB)

Z1774_00 - O Morkus 29.11.2011.doc (86,5 kB)

Z1774_00 - V.doc (411 kB)
 

Upozornění !

Podívejte se jak mají připravené odpovědi na naše připomínky ! Zn. "Dokážeme odmítnout vše a za každou cenu. Jenom když budeme stavět."

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY ÚP SÚ HMP.doc (556 kB)

Jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se stále konají !!

Prosím vyjádřete svůj názor k Celoměstsky významným změnám územního plánu interpelací.

Material do Zastupitelstva.pdf (2,8 MB)
Priloha c 4 do Zastupitelstva_HMP.pdf (106,6 kB)
Příloha_č.10_k_usnesení_Zastupitelstva_HMP.pdf (1 MB)
Usneseseni_Zastupitelstva_HMP.pdf (72,2 kB)