Z 2784/00 Praha 6 -  most a okruh - změna územního plánu

Vážení, Magistrát hl. m.Prahy navrhl změnu územního plánu Z 2784/00 - okruh hl. m. Prahy

Tuto změnu bohužel je problematické uvítat. Vůbec není řešena doprava v oblasti Sedlce, Suchdola, Dejvic. Změna Z 2784/00 řeší pouze izolovaně trasu okruhu, nikoliv vlivy, které budou znamenat jednotlivé dopravní návaznosti. Zpracovatel vůbec nezohlednil širší souvislosti. Tj., že doprava naroste a již dnes je problematický průjezd ze Suchdola na Vítězné náměstí. Pokud bude někdo potřebovat se dostat z Bohnic  do Dejvic, případně pokud následně budeme mít zájem se ze Sedlce "podívat" do Dejvic, asi zřejmě neuspějeme. Již dnes je vzhledem k dopravním opatřením, které zvolila radnice Prahy 6, bez projednání s občany, problematické se dostat do Dejvic. Jak to bude následně, pokud logicky přibudou i "zájemci" v autech z Bohnic, to nevíme. Jedno víme jistě .....bude pohodlné se dostat přes nový most do Psychiatrické léčebny Bohnice. Takže nemějte obavu... Tímto směrem to půjde.  Již vůbec nezmiňuji, že nikdo "nekalkuloval " s novou výstavbou v Sedlci. Zde bude platit přímá úměrnost. Čím vyšší koeficienty využití území, tím více automobilů a tím větší "zábava" jak pro starousedlíky tak pro nové příchozí v nových bytech.

Prosím, zašlete své připomínky.

V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejného oznámení o vystavení a projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV ÚP SÚ HMP, tj. do  27. prosince 2012 včetně, uplatnit své připomínky. V souladu s citovaným ustanovením stavebního zákona se k připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě nepřihlíží.  

Pokud jste výše uvedený termín nestihli, nevadí, informujte se u nás. Bude další projednávání !

 

PODKLADY :

Vyhláška.docx (14 kB) 
servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom4/zmeny_08_celom4.htm

ZadANI-1.doc (75 kB)

mapazmenIV.pdf (1,5 MB)

G_z2784_b2.jpg (2,6 MB)