Je nutné další sídliště v Praze 6 - Sedlec ? Společnost Trigema, a.s. zveřejnila svoji pravidelnou analýzu. Je výstavba megalomanského sídliště skutečně potřebná, je ve veřejném zájmu ? Nepotřebujeme kvalitu ?

( Následující článek je zkrácen. Podrobnější informace  včetně grafické části naleznete na následujícím odkazu: https://trigema.blogspot.com/2011/09/rozevirani-nuzek-mezi-nabidkou.html#more )

Rozevírání nůžek mezi nabídkou a poptávkou

Mezi naší poslední analýzou z konce června a dnešními údaji leží dva měsíce letních prázdnin, které obvykle prodejům příliš nepřejí. Nelze tedy očekávat nějaké krátkodobé dynamické změny. Budeme se tedy věnovat dlouhodobějším ukazatelům a srovnáním.
 
Souhrnné informace
 
Jako obvykle úvodem připomeneme, že sledujeme rezidenční projekty na území hlavního města, přičemž vycházíme z údajů, které jsou veřejně dostupné.
 

K dnešnímu dni registrujeme 246 aktivních projektů, kde jsou ještě volné byty. V těchto projektech je celkem 12 778 bytů, z nichž je 7 273 bytů volných (57%).

 
Počet bytů v nabídce stále stoupá. Během června a července totiž bylo nastartováno 8 nových projektů, v nichž je 470 bytů (z toho 436 jich je ještě volných). Velikost těchto projektů je velmi rozmanitá – dva jsou do 20 bytů, dva mezi 20 a 50 byty, dva do 100 bytů a dva nad tuto hranici.
 
Adekvátně k nárůstu nabídky stoupá i počet volných bytů – nůžky mezi nabídkou a poptávkou se rozevírají. Vlna jarních prodejů vyvolaná nejvíce chystanou změnou sazby DPH obrátila trend jen na krátkou dobu.
Početní stav „ležáků“ se nijak významně nemění. Trvá tak pochybná rovnováha mezi počtem prodaných dokončených bytů a počtem nově dokončených neprodaných bytů.
Struktura projektů
Podívejme se nyní podrobněji na volné byty. Rozdělíme všechny sledované projekty podle počtu zbývajících volných bytů.
Vidíme, že v 55% projektů zbývá méně než 20 volných bytů a jen v 17% projektů je více než 50 volných bytů. To opticky vypadá příznivě, ale bohužel výstižnější interpretace těchto faktů zní: 51% všech aktuálně volných bytů je soustředěno v projektech, kde je těchto volných bytů více než 50. To už je o poznání horší zpráva. Zejména pro těch 41 projektů, kterých se to týká…

V těchto 41 projektech je celkem 3777 bytů. Z nich je 803 bytů v prodeji déle než tři roky. Průměrná doba prodeje těchto bytů je 4 a půl roku, což bychom nazvali zlým snem developera. Plných 1813 bytů čeká na svého kupce dva či více roků (je to čtvrtina ze všech volných bytů na trhu!).

Tím se dostáváme k oblíbenému tématu ležáků. Celkem registrujeme 2627 dokončených a dosud neprodaných bytů ve 120 projektech.

.Závěr
Aktuální data jasně ukazují, že aktivita developerů na straně nabídky není doprovázena zvýšenou poptávkou po nových bytech. Naopak. Nůžky mezi nabídkou a poptávkou se stále rozevírají. Zajímavým zjištěním je údaj o tom, že téměř polovina ležáků (1.275 bytů) je obsažena v nabídce pouhých 15 projektů. Tyto ležáky čeká nevyhnutelně další vlna slev.
Podle našich zjištění by do konce roku 2011 mělo být ještě dokončeno cca 1.000 bytů, které jsou v současné době rozestavěné a zároveň volné. Na konci roku 2011se dá tedy očekávat přírůstek tzv. ležáků v řádu stovek.
V blízké budoucnosti dojde k vyprofilování rezidenčního developmentu do dvou směrů. Ten první, většinový, bude klienty oslovovat pouze cenou za m2, která se i nadále bude snižovat. Ten druhý, menšinový, se zaměří na naplnění všech užitných parametrů bydlení. Nabídka kvalitního bydlení, myslící na všechny potřebné detaily se na trhu potká s poptávkou i v následujících chmurných letech.
Marcel Soural, generální ředitel a předseda představenstva Trigema a.s.
ve spolupráci s analytickým oddělením Trigema a.s.